Štrkový koberec je vhodný aj na okolie bazénov a mokré povrchy.