1. Príprava podkladu:

Odstráňte všetky nesúdržné časti z podkladu; ak je podklad mastný, odmastite ho; iné znečistenie (napr. od farieb) odstráňte odbrúsením; celú plochu prebrúste – odstránite tým neprídržné cementové mlieko resp. povrchové nečistoty a zrovnáte plochu; celú plochu vyzametajte a jemný prach odsajte vysávačom. Betón musí byť suchý, ale nemusí byť izolovaný proti spodnej vlhkosti. Ak sú v podklade dilatačné škáry, je vhodné ich zachovať aj v štrkovom koberci a to vložením dilatácie nad dilatačnú škáru v betóne. Ak podklad dilatačné škáry nemá, nie je ich treba vytvárať ani v štrkovom koberci. Ak máte nesúdržný, „riedky“, „zahorený“ či inak nedostatočne pevný a tvrdý betón, spevnite ho epoxidovou impregnačnou penetráciou, napr. Polycolom 225-525.

aplikacia1

2. Príprava kameniva:

Kamenivo zvolenej frakcie odvážte a nasypte do dostatočne veľkej, čistej nádoby (stavebné vedro, plechový sud); zvoľte také množstvo kameniva, aké ste schopní dokonale premiešať so spojivom – množstvo záleží od frakcie, tvaru nádoby, výkonnosti Vášho miešadla, počtu ľudí.. Kamenivo musí byť čisté, bez prímesí ílu a hliny, no môže byť vlhké, nevysušené.

aplikacia2

3. Príprava spojiva:

Do živice vlejte tvrdidlo v predpísanom pomere a dôkladne miešajte cca 3 minúty.

aplikacia3 aplikacia32

4. Príprava zmesi:

Do nádoby s kamenivom nalejte pripravené množstvo spojiva. Miešajte – miešadlom profi, vŕtačkou s kovovým miešadlom ( vrtuľkou ) alebo klasickou bubnovou stavebnou miešačkou – tak dlho, dokiaľ nie je všetko kamenivo dokonale obalené – zmáčané. NAOZAJ MUSÍ BYŤ KAŽDÉ ZRNKO MOKRÉ!!!

aplikacia4 aplikacia42

5. Aplikácia zmesi:

Namiešanú zmes rozprestrite na suchý podklad a nahrubo roztiahnite a urovnajte vhodnou latou alebo hladidlom. Optimálna hrúbka vrstvy pre frakciu kameniva 4-8 je 15 mm, pre frakciu 2-4 je 10mm, maximálna hrúbka vrstvy nemá hranicu. Zmes zhutňujte a uhládzajte do finálnej podoby nerezovým hladidlom, ktoré občas navlhčíte technickým acetónom /C-6000/, xylénovým riedidlom /S-6300/ alebo izopropylalkoholom aby ste zabránili prilepovaniu kameniva na hladidlo. Hladidlo občas dokonale umyte.

aplikacia5 aplikacia52

6. Konečný výsledok:

aplikacia6