Štrkový koberec je vhodný aj na chodníky a príjazdové cesty.